Thị thực Nga

TỪ NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM 2016 THỜI HẠN XEM XÉT GIẤY TỜ CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐỂ NHẬN ĐƯỢC VISA DU LỊCH LÀ 20 NGÀY LÀM VIỆC. QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU LÀM VISA DU LỊCH PHẢI TRỰC TIẾP ĐẾN PHÒNG LÃNH SỰ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN.