Russia Visa Application Centers in Vietnam

Thông báo về việc mở Trung tâm Visa Nga tại Việt Nam

Phòng Lãnh sự trân trọng thông báo rằng, từ ngày 19 tháng 04 năm 2019 tại Hà Nội,

thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng Trung tâm thị thực Nga “VFS Global” chính thức hoạt động.

 

Thành phố Hà Nội

 

Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Quận Đống Đa,

 Hà Nội, Việt Nam

Thời gian làm việc: thời gian nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6: 09-15.00

Thời gian trả hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 từ 15.00 đến 17.00

Điện thoại: +842835212005

Email: Info.russiavn@russia-visacentre.com

Website: https://russia-visacentre.com/en/visa/vietnam/russia

 

Thành phố Hồ Chí Minh

 

Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà Resco, số 94-96 phố Nguyễn Du, phương Bến Nghé, quận 1,

thành phố Hồ Chí minh, Việt Nam

Thời gian làm việc: thời gian nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6: 09-15.00

Thời gian trả hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 từ 15.00 đến 17.00

Điện thoại: +842835212005

Email: Info.russiavn@russia-visacentre.com

Website: https://russia-visacentre.com/en/visa/vietnam/russia

 

Thành phố Đà Nẵng

 

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Green Plaza, số 223 phố Trần Phú, phường Phước Ninh,

quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Thời gian làm việc: thời gian nhận hồ sơ từ thứ hai đến thứ 6: 09-15.00

Thời gian trả hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 từ 15.00 đến 17.00

Điện thoại: +842835212005

Email: Info.russiavn@russia-visacentre.com

Website: https://russia-visacentre.com/en/visa/vietnam/russia

 

 

Russia Visa Application Centers in Vietnam

From 19 April 2019 application documents for Russian visa can be applied

via Russian Visa Application Centers «VFS Global» in Hanoi, Ho Chi Minh and Danang.

 

H a n o i

 

Address: 1st floor, Ocean Park building, 1 Dao Duy Anh street, Phuong Mai ward,

Dong Da district, Haniu, Vietnam

Application submission: 09:00-15:00, Monday-Friday

Passport Collection: 15:00-17:00, Monday-Friday

Helpline: +842835212005

Email: Info.russiavn@russia-visacentre.com

Website: https://russia-visacentre.com/en/visa/vietnam/russia

 

Ho Chi Minh

 

Address: 4th floor, Resco Building, 94-96 Nguyen Du street, Bennghe ward, District 1,

Ho Chi Minh, Vietnam

Application submission: 09:00-15:00, Monday-Friday

Passport Collection: 15:00-17:00, Monday-Friday

Helpline: +842835212005

Email: Info.russiavn@russia-visacentre.com

Website: https://russia-visacentre.com/en/visa/vietnam/russia

 

D a n a n g

 

Address: 5th floor, Green Plaza, 223 Tran Phu, Phuoc Ninh ward, Hai Chau district,

Da Nang, Vietnam

Application submission: 09:00-15:00, Monday-Friday

Passport Collection: 15:00-17:00, Monday-Friday

Helpline: +842835212005

Email: Info.russiavn@russia-visacentre.com

Website: https://russia-visacentre.com/en/visa/vietnam/russia