VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỦ TỤC CẤP THỊ THỰC NHẬP CẢNH VÀO LB NGA

Từ ngày 16 tháng 2 năm 2015 các Cơ quan Lãnh sự của LB Nga đóng tại Việt Nam, khi làm thủ tục cấp thị thực nhập cảnh vào LB Nga, đã chuyển sang việc xử lý các bộ hồ sơ thị thực “điện tử” đã được người làm đơn thực hiện bằng tiếng Nga hoặc tiếng Anh trên trang web của Vụ Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nga – https://visa.kdmid.ru

Để được cấp thị thực Nga, ngoài bộ hồ sơ tương ứng cần thiết (phụ thuộc vào mục đích chuyến đi) người làm đơn cần phải cung cấp bản khai “điện tử” đã được in ra, có chứa đựng số cá nhân của bản khai tại dòng trên cùng.

Từ ngày 16 tháng 2 năm 2015 các hồ sơ để xin cấp thị thực Nga nếu không có bản khai “điện tử” nêu trên sẽ không được tiếp nhận.