LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Tổng lãnh sự quán Nga tại Đà Nẵng tiếp công dân vào các ngày thứ hai, thứ ba và thứ năm từ 10:00 đến 12:00. Trả kết quả vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu từ 10:00 đến 12:00. Ngày nghỉ và ngày lễ sẽ không tiếp công dân.