TỔNG LÃNH SỰ QUÁN LIÊN BANG NGA TẠI ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 22 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: +84 (236) 382 23 80, +84 (236) 381 85 28 (khi gọi từ Nga)

Điện thoại: (0236) 382 23 80, (0236) 381 85 28 (khi gọi trong Việt Nam)

Fax: +84 (236) 381 85 27


Email: rusconsdanang@mid.ru