KHU VỰC LÃNH SỰ

Công dân CHXHCN Việt Nam và các nước khác, công dân Nga đang lưu trú tại CHXHCN Viêt Nam và người không quốc tịch có thể liên hệ đến mọi Cơ quan Lãnh sự Liên bang Nga tại Việt Nam để giải quyết các công việc liên quan.


Công dân Nga, thường trú tại CHXHCN Việt Nam có thể liên hệ đến Cơ quan Lãnh sự Liên bang Nga trên khu vực lãnh sự mà họ lưu trú.

Khu vực lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Nga tại Đà Nẵng bao gồm thành phố Đà Nẵng, cũng như các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.