TỔNG LÃNH SỰ LIÊN BANG NGA TẠI ĐÀ NẴNG (VIỆT NAM)

PLAM ANDREI YURIEVICH, ngày tháng năm sinh 27 tháng 12 năm1962

Trình độ học vấn: Đại học, năm 1986 tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế Moskva. Thông thạo tiếng Anh và tiếng Thái. Mang hàm ngoại giao Công sứ đặc mệnh toàn quyền bậc 2, được phong vào tháng 5 năm 2015.

Đã làm việc trên các cương vị khác nhau tại cơ quan trung ương của Bộ và ở nước ngoài. Từ năm 2008 – 2011 là Công sứ Đại sứ quán Nga tại Singapore. Từ 2011-2015 là Tham tán - Công sứ Đại sứ quán Nga tại Thái Lan. Từ năm 2015 – Trưởng ban Vụ Châu Á 3.