TỔNG LÃNH SỰ LIÊN BANG NGA TẠI ĐÀ NẴNG (VIỆT NAM)

BROVARETS ANDREI PETROVICH

 

Sinh ngày 04 tháng 01 năm 1958.

Tốt nghiệp các trường Đại học hàng hải Viễn Đông năm 1981, Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Nga năm 1998. Biết các thứ tiếng: Anh và Nhật. Được phong hàm ngoại giao tham tán hạng 1 vào tháng 06 năm 2008.

Làm công tác ngoại giao từ năm 1993. Từng đảm nhiệm các chức vụ khác nhau tại Bộ ngoại giao Nga và các cơ quan đại diện của Bộ ngoại giao tại nước ngoài.

Từ năm 2004 - 2007 – Phó trưởng đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại Vladivostok.

Từ năm 2007 - 2012 – Tham tán lãnh sự Tổng lãnh sự quán Nga tại Sapporo, Nhật Bản.

Từ tháng 7 năm 2012 đến tháng 8 năm 2015 – Trưởng đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại Vladivostok.

Từ tháng 8 năm 2015 – Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Có vợ, con gái.