Tổng lãnh sự quán Nga tại Đà Nẵng đã tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân Ngày Nhà Ngoại giao Nga

Ngày 14 tháng 2 năm 2019 Tổng lãnh sự quán Nga tại Đà Nẵng đã tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân Ngày Nhà Ngoại giao Nga. Khách chính phía Việt Nam là ông Huỳnh Đức Trường, Giám đốc Sở Ngoại vụ...

Tổng lãnh sự Nga tại Đà Nẵng A.P.Brovarets đã đến thăm Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Ngày 25 tháng 01 Tổng lãnh sự Nga tại Đà Nẵng A.P.Brovarets đã đến thăm Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng để chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên Đán. Hiệu trưởng Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng...

Tổng lãnh sự Nga tại Đà Nẵng A.P.Brovarets đã đến thăm Liên hiệp các Tổ chúc Hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt-Nga thành phố Đà Nẵng

Ngày 24 tháng 1 T ổng lãnh sự Nga tại Đà Nẵng A.P.Brovarets đã đến thăm Liên hiệp các Tổ chúc Hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt-Nga thành phố Đà Nẵng để chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên Đán. Chủ tịch...

Cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự quán Nga tại Đà Nẵng đã đến thăm Công an thành phố Đà Nẵng

Ngày 24 tháng 01 cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự quán Nga tại Đà Nẵng đã đến thăm Công an thành phố Đà Nẵng để chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên Đán. Phó giám đốc Công an thành phố Lê Thanh Hải đã tiếp...